Punkty karne - Ruch drogowy - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Ruch drogowy

Punkty karne

Dopuszczalny limit punktów karnych dla kierowców wynosi 24. Po jego przekroczeniu sporządzany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, który dodatkowo kierowany jest na testy psychologiczne. Dla kierowcy, który posiada prawo jazdy krócej niż 1 rok dopuszczalny limit to 20 punktów. Po jego przekroczeniu kierowany jest wniosek o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. W sytuacji, kiedy jeszcze nie przekroczyliśmy limitu punktów karnych, ale jest ich na tyle dużo, że istnieje takie zagrożenie, możemy je zredukować. W takim celu należy na własny koszt odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dzięki szkoleniu liczba punktów zmniejsza się o 6, które odejmowane są wg kolejności popełnionych wykroczeń drogowych od najstarszego. Ponadto osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną lub pisemną informację dotyczącą ilości posiadanych przez nią punktów karnych. W takim celu należy zgłosić się do jednostki Policji i okazać dokument potwierdzający tożsamość. Informacja w formie pisemnej jest odpłatna. Na ten temat informacje nie są udzielane telefonicznie. TARYFIKATOR - prosimy skorzystać z poniższych linków, które przekierują Państwa na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien - zmiany w taryfikatorze lub Rozporządzenie Minsitar Spraw Wewnętrznych Poz. 488 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego