Gdzie szukać pomocy - Przemoc w rodzinie - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Przemoc w rodzinie

Gdzie szukać pomocy

Instytucje i organizacje na terenie Powiatu Rawskiego pomagające w sytuacji przemocy w rodzinie

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rawa Mazowiecka

ul. Tadeusza Kościuszki 5

tel. 46 814 57 60

pcpr@powiatrawski.pl

 

2. Stowarzyszenie im. Jolanty Fadeckiej "Pogotowie Rodzinne"

Rawa Mazowiecka

ul. Tadeusza Kościuszki 5/21

tel. 603 538 854

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rawa Mazowiecka

ul. Krakowska 22

tel. 46 814 46 30

mopsrawa@interia.pl

 

4. Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "SZANSA"

Rawa Mazowiecka

ul. Tomaszowska 10

tel. 46 814 29 83, 691 489 605

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Rawa Mazowiecka

ul. Konstytucji 3 Maja 32

tel. 46 814 39 08

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu

Urząd Gminy w Cielądzu

tel. 46 815 31 11

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie

Urząd Gminy w Regnowie

tel. 46 813 16 63

 

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Biała Rawska ul. Mickiewicza 25

tel. 46 880 80 03

mgopsbr@wp.pl

 

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach

Sadkowice 53

tel. 46 815 68 92

gopssadkowice@poczta.onet.pl

 

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

 

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800–2200, w niedziele i święta w godzinach 8.00–16.00), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorekw godzinach 17.00–21.00), Poradnia e–mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

 

Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

 

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, Linia Pomocy Pokrzywdzonym tel.+48 222 309 900 ( wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu) dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.