Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2017 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA

NA TERENIE DZIAŁANIA

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W 2017 ROKU

 

W 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 756 postępowań przygotowawczych , w których stwierdzono 787 przestępstw.

Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach:

uszczerbek na zdrowiu – 17 (24 w 2016r.)

bójka, pobicie – 14 (18 w 2016r.)

kradzież cudzej rzeczy – 92 (156 w 2016r.)

kradzież pojazdu – 6 (8 w 2016r.)

kradzież z włamaniem 70 (121 w 2016r)

rozbój 4 ( 5 w 2016r. )

uszkodzenie rzeczy 33 (33 w 2016r.)

przestępstwa narkotykowe 33 (50 w 2016r.)

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki:

W okresie styczeń - grudzień 2017 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Rawie Mazowieckiej oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białej Rawskiej:

1. Wylegitymowali 29053 osoby (30199 osób w 2016 roku), które zostały zarejestrowane w bazie komputerowej

2. Brali udział w 4295 ( 4350 w 2016 roku) interwencjach, w tym:

publiczne :

2016r. - 3523

2017r. - 3651

domowe :

2016r. - 815

2017r. - 637

 

Ponadto w analizowanym okresie funkcjonariusze z tutejszej jednostki:

1. Zatrzymali ogółem 34 sprawców przestępstw w tzw. 7 kategoriach (kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozbój) uszkodzenie ciała

2. Za wszystkie wykroczenia nałożyli łącznie 7397 mandatów (6893 w 2016r.) oraz w 601 sprawach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu.(921 w 2016r.)

3. Udzielili 32 asyst lub pomocy podmiotom uprawnionym, 66 (2016r.);


 

ZAPOBIEGANIE DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

W 2017 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 48 czynów karalnych natomiast w 2016 roku czynów tych było
142. Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w 2017 roku wynosiła 25, natomiast w roku poprzednim 50.

W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco:

Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – 4 (2016r.), 0 (2017r)

Bójka i pobicie – 2 (2016r.), 0 (2017r)

Uszczerbek na zdrowiu – 8 (2016r.), 3 (2017r)

Kradzież z włamaniem – 1 (2015r.); 1 (2017r)

Kradzież cudzej rzeczy – 4(2016r.), 1 (2017r)

Uszkodzenia rzeczy – 3 (2016r.), 6 (2017r)

Przestępstwa narkotykowe - 0 (2016r.), 4 (2017r)

 

W ramach zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich w 2017 roku policjanci skierowali 63 wnioski do Sądów Rodzinnych i Nieletnich w tym dot. demoralizacji 37 oraz ujawnili:

- 30 nieletnich uciekinierów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 z domu rodzinnego

5 nieletnich pod wpływem alkoholu

 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W 2017 roku na terenie pow. rawskiego odnotowano do 537 zdarzeń drogowych w których
4 osoby poniosły śmierć a 84 osoby zostały ranne. W roku 2016 doszło do 525 zdarzeń drogowych, w których 106 osób osób zostało rannych a 2 osoby poniosły śmierć. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych jest nadmierna prędkość jak również nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz jazda w stanie nietrzeźwości.

Liczba zdarzeń drogowych - 537

Wypadki drogowe – 77 (97 w 2016r)

Liczba osób rannych w wypadkach drogowych 84 (106 w 2016r.)

Liczba ofiar śmiertelnych – 4 (2 w 2016r.)

Kolizje drogowe - 448 (426 w 2016r.)

KRAJOWA MAPA ZAGROZENIA BEZPIECZEŃSTWA

W roku 2017 odnotowano 699 zgłoszeń, z czego potwierdzonych zostało 216.

Ogólna liczba zgłoszeń – 699 (251 w 2016r.)

Zgłoszenia potwierdzone – 216 (75 w 2016r.)