Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2011 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO ZA OKRES 2011 ROKU NA TERENIE

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

W 2011 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej wszczęli 1216 postępowań przygotowawczych, o 96 więcej niż w roku 2010. Wykryto 75,5 % popełnionych przestępstw. Wśród ogólnej liczby przestępstw znaczną część stanowią przestępstwa kryminalne. Liczba postępowań przygotowawczych wszczętych w 2011 roku wyniosła 785, o 65 więcej niż w roku 2010. W kategorii przestępstw kryminalnych wykrywalność wyniosła 66,5 %.Tabela nr 1. dotyczy ilości wybranych przestępstw kryminalnych

Rodzaj przestępstwa

Liczba przestępstw stwierdzonych w 2011 roku

Kradzież cudzej rzeczy – 244, 222 (2010)

Kradzież z włamaniem – 118, 106

Kradzież samochodu – 19, 20

Bójka i pobicie – 27, 27

Rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież rozbójnicza – 34, 20

Uszczerbek na zdrowiu – 34, 15

Uszkodzenie mienia – 60, 59

Przestępstwa narkotykowe: W 2011 roku na terenie województwa łódzkiego wszczęto 15 spraw o przestępstwa narkotykowe. W prowadzonych sprawach stwierdzono popełnienie 77 przestępstw.

Ruch drogowy:

W 2011 roku sytuacja na drogach powiatu rawskiego przedstawia się następująco – wzrosła zarówno liczba wypadków drogowych jaki i liczba osób zabitych i rannych.Tabela nr.3 dotyczy sytuacji na drogach powiatu rawskiego

Ruch drogowy

Wypadki drogowe - 95, 72 ( 2010r.)

Liczba ofiar ze skutkiem śmiertelnym - 13, 9

Liczba rannych – 122,105

Kolizje drogowe – 550, 583

 

W 2011 roku policjanci zatrzymali 290 nietrzeźwych kierujących sprawców przestępstw i wykroczeń.

W 2011 roku na terenie powiatu rawskiego 80 nieletnich sprawców popełniło 165 czynów karalnych, w tym:

- uszczerbek na zdrowiu - 22

- bójka lub pobicie - 7,

- kradzież cudzej rzeczy - 5,

- kradzież z włamaniem - 4,

- rozbój - 16,

- uszkodzenie rzeczy - 5,

- narkotykowe - 7.