Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2010 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO ZA OKRES 2010 ROKU NA TERENIE

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

W 2010 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej wszczęli 1112postępowań przygotowawczych, o 26 mniej niż w roku 2009. Wykryto 77,9% popełnionych przestępstw. Wśród ogólnej liczby przestępstw znaczną część stanowią przestępstwa kryminalne. Liczba postępowań przygotowawczych wszczętych w 2010 roku wyniosła 720, o 25 mniej niż w roku 2009. W kategorii przestępstw kryminalnych wykrywalność wyniosła 66,9%.

 

Liczba przestępstw wszczętych w 2010 roku:

Kradzież cudzej rzeczy – 206 , 177 (2009r)

Kradzież z włamaniem – 90, 75 (2009r)

Kradzież samochodu - 12, 19

Bójka i pobicie – 21, 36

Rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież rozbójnicza – 21, 14

Uszczerbek na zdrowiu – 17, 2

Uszkodzenie mienia – 63, 63

Wśród realizacji spraw kryminalnych należy wymienić między innymi działania policjantów mające na celu wykrycie sprawców dwóch napadów na mieszkańców domów jednorodzinnych. Czterech sprawców zostało zatrzymanych przez policję i usłyszeli prokuratorskie zarzuty, a następnie decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

 

Przestępstwa narkotykowe:

W 2010 roku na terenie województwa łódzkiego wszczęto 9 spraw o przestępstwa narkotykowe. W prowadzonych sprawach stwierdzono popełnienie 167 przestępstw.

 

Ruch drogowy:

W 2010 roku sytuacja na drogach powiatu rawskiego przedstawia się następująco - spadła liczba wypadków drogowych, liczba osób zabitych i rannych w tych wypadkach w stosunku do roku 2009 nie uległa zmianie.

Ruch drogowy

Wypadki drogowe - 72, 90 ( 2009r)

Liczba rannych - 105, 105

W 2010 roku policjanci zatrzymali 290 nietrzeźwych kierujących sprawców przestępstw i wykroczeń.