Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2015 rok


 

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA TERENIE DZIAŁANIA

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W 2015 r.

 

W 2015 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 969 postępowań przygotowawczych.

Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach:

uszczerbek na zdrowiu – 12 (2014r. - 16)

bójka, pobicie – 14 ( 2014 – 16)

kradzież cudzej rzeczy – 192 (2014r. - 193)

kradzież pojazdu – 9 ( 2014r. - 13)

kradzież z włamaniem 94 ( 2014r. - 95)

rozbój 11 (2014r. - 11)

uszkodzenie rzeczy 39 ( 2014r. - 30)

przestępstwa narkotykowe 86 (2014r. - 12)

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki:

W okresie styczeń - grudzień 2015 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Rawie Mazowieckiej oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białej Rawskiej:

1. Wylegitymowali 28095 osób (2015r.) i 25255 osób (2014r.), które zostały zarejestrowane w bazie komputerowej

2. Brali udział w 4922 (2015r.); 4258 (2014r.) interwencjach, w tym:

publiczne :

- 2014r. - 3585

- 2015r. - 4077

domowe :

2014r. - 833

2015 - 793

Doprowadzeni do wytrzeźwienia:

2015 roku – 60 osób – 59 mężczyzn i 1 kobieta

2014 roku – 71 osób – 68 mężczyzn i 3 kobiety

Ponadto w analizowanym okresie funkcjonariusze z tutejszej jednostki:

1. Zatrzymali ogółem 179 (2015r.); 171 (2014r.) sprawców na gorącym uczynku z tego m.in.:

przestępstwa rozbójnicze – 10 (2015r); 13 (2014r.)

kradzież z włamaniem – 10 (2015r.); 13 (2014r.)

kradzież – 22 (2015r.); 23 (2014r.)

uszkodzenia ciała, bójka pobicie – 9 (2015r.); 37 (2014r.)

nietrzeźwych kierujących – 54 (2015r.); 44 (2014r.)

inne kategorie – 74 (2015r.) 69 (2014r.)

2. Za wszystkie wykroczenia nałożyli łącznie 6895 (2015r.); 7709 (2014r.) mandatów karnych, zastosowali 1208 (2015r.); 1319 (2014r.) pouczeń oraz w 833 (2015r.); 739 (2014r.) sprawach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu.

3. Udzielili 41 (2015r.); 112 (2014r.) asyst lub pomocy podmiotom uprawnionym.

4. Sporządzili 48(2015r.); 7 (2014r.) powiadomień w sprawie uzależnień od alkoholu i innych środków

ZAPOBIEGANIE DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

W 2015 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 73 czynów karalnych natomiast w 2014 roku czynów tych było o 6 więcej – 79, natomiast liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w 2015 roku wynosiła 56 osób, natomiast w 2014 roku było ich tylko 34.

W poszczególnych kategoriach przestępczość nieletnich wygląda następująco:

1. Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – 2 (2015r.); 3 (2014r.)

2. Bójka i pobicie – 9 (2015r.); 2 (2014r.)

3. Uszczerbek na zdrowiu – 2 (2015r.); 1 (2014r.)

4. Kradzież z włamaniem – 1 (2015r.); 1 (2014r.)

5. Kradzież cudzej rzeczy – 2 (2015r.); 1(2014r.)

6. Uszkodzenia rzeczy – 8 (2015r.); 1 (2014r.)

7. Przestępstwa narkotykowe - 2 (2015r.; 2 (2014r.)

 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W minionym roku doszło do 523 zdarzeń drogowych w których 7 osób poniosło śmierć a 115 osób zostało rannych, natomiast w roku poprzednim doszło do 478 zdarzeń drogowych w którym 90 osób zostało rannych a 7 osób poniosło śmierć. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych jest nadmierna prędkość jak również nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz jazda w stanie nietrzeźwości.

Analizując miniony rok biorąc pod uwagę bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2015 roku na terenie powiatu rawskiego funkcjonariusze ogniwa ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w 2015 roku ujawnili 5668 wykroczeń co w stosunku do roku 2014 roku dało spadek liczby ujawnionych wykroczeń o 1099.

W 2015 roku zostało nałożonych 4891 mandatów karnych (2014 rok-5927), zastosowano 524 pouczeń (2014 rok – 587) oraz zarówno w 2014 roku jak i 2015 roku zostało skierowanych po 253 wnioski o ukaranie do sądu.

Ponadto funkcjonariusze ruchu drogowego wylegitymowali 7199 osób (2014 roku-7891), zatrzymali 637 dowodów rejestracyjnych oraz 78 uprawnień do kierowania natomiast w 2014 roku 663 dowody rejestracyjne oraz 69 uprawnień do kierowania.

Jak wynika z analizy w minionym roku doszło do 523 zdarzeń drogowych z czego 22 zdarzenia spowodowane były przez nietrzeźwych kierujących, w tym 4 wypadki drogowe oraz 18 kolizjach, w których 1 osoba poniosła śmierć a 9 osób zostało rannych.