Konsultacje społeczne - Prewencja - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa na terenie Gminy Cielądz odbędą się 22 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.