Mobilny Punkt Informacyjny KMZB w Rawie - KMZB - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Mobilny Punkt Informacyjny KMZB w Rawie

Na placu przy Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej stanął mobilny punkt informacyjny Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy powiatu mogli sprawdzić i dowiedzieć się, jak działa mapa i jak nanosić na nią zagrożenia.

Na placu przy Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej stanął mobilny punkt informacyjny Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy powiatu mogli sprawdzić i dowiedzieć się, jak działa mapa i jak nanosić na nią zagrożenia.

5 października 2016 roku , między godziną 9.00 a 11.00, na placu przy MDK w Rawie stanął mobilny punkt informacyjny Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli pod okiem policjantów sprawdzić, jak działa mapa. Jakie zawiera informacje oraz w jaki sposób nanosić na nią zagrożenia. Krajowa Mapa to interaktywne narzędzie, które służy do zapoznawania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Pozwala zgłosić zaobserwowane zagrożenie oraz nanieść je na mapę. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997