Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Jednym z ostatnich w tym roku wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku był wykład poświęcony bezpieczeństwu na drodze. Od nowego roku będziemy kontynuować spotkania z przedstawicielami innych organizacji skupiających w swych szeregach seniorów.

16 grudnia 2016 roku rawscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu ze słuchaczami Uniwersytety Trzciego Wieku w Rawie Mazowieckiej.  Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funkcjonariusze omówili zasady bezpieczeństwa na drogach. Zwrócili uwagę, jak ważne jest dostosowanie zamiarów do możliwości. Aby być bezpieczniejszym należy zastosować kilka prostych zasad np.:

Dla seniora – pieszego

- przy przechodzeniu przez jezdnię należy najpierw zatrzymać się, następnie rozejrzeć: w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo;

- nie można wchodzić na przejście bez upewnienia się, ze zdąży się przejść; Samochód nie zatrzyma się w miejscu. Często też kierowca nie widzi, lub zauważa pieszego w ostatniej chwili. To, że jako piesi widzimy nadjeżdżający samochód nie znaczy, ze kierowca samochodu widzi nas;

- należy nosić odblaski, które poprawiają bezpieczeństwo pieszego;

- jeśli nie ma chodnika – poruszamy się lewą stroną jezdni lub lewym poboczem. Musimy też ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym samochodom

Dla seniora – rowerzysty

- rowerzyści zobowiązani są znać i przestrzegać przepisy ruchu drogowego,

- rower musi być odpowiednio wyposażony: światła, sprawne hamulce, dzwonek;

- jeśli tylko jest taka możliwość – należy korzystać ze ścieżek rowerowych

- niedozwolona jest jazda po chodniku. Rowerzysta może jechać chodnikiem, kiedy opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów oraz kiedy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty – śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła;

- nie można przejeżdżać przez przejście dla pieszych – rower należy przeprowadzić

- elementy odblaskowe znacznie poprawiają bezpieczeństwo rowerzysty

Dla seniora – kierowcy

Ponieważ z wiekiem pogarsza się słuch, wzrok, koncentracja, koordynacja, wydłuża się czas reakcji seniorzy powinni zachować szczególną ostrożność, głównie w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Trudności z umiejętną oceną odległości w połączeniu z wolniejszym czasem reakcji mogą utrudniać radzenie sobie z szybkim ruchem na drodze. W związku z tym należy:

- zachować bezpieczny odstęp,

- hamować łagodnie;

- dostosować prędkość do warunków na drodze;

- starać się jeździć prawym pasem w przypadku jezdni wielopasmowej

- dokładnie zaplanować trasę;

- wybierać trasy o mniejszym natężeniu ruchu;

- unikać jazdy wieczorem czy nocą

Należy również zwrócić uwagę, czy przyjmowane leki nie powodują ospałości, rozkojarzenia, zwrotów głowy, problemów z pamięcią, zaburzeń widzenia czy zaburzeń równowagi. W przypadku wystąpienia chociaż jednego z wymienionych objawów należy zrezygnować z kierowania samochodem.

Przy parkowaniu czy wyjeżdżaniu warto skorzystać z pomocy pasażera.

  • Policjant wrecza opaski odblaskowe