Informacje

Dodatkowe służby policjantów w Rawie Mazowieckiej już od kwietnia

W związku z umową zawartą 23 marca 2021 roku pomiędzy Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka a Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej od kwietnia do końca listopada 2021 roku mieszkańcy będą widzieć wiecej patroli policyjnych na terenie miasta.

Kolejny rok tego typu porozumienie zostało podpisane przez lokalne władze z przedstawicielami służb mundurowych. Policjanci zgodnie zawartą umową pełnią służbę prewencyjną, przede wszystkim są to patrole piesze, w ramach swojego czasu wolnego. Celem przewodnim takich służb jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mundurowi będą kierowani w najbardziej zagrożone miejsca, ale również takie, które wynikają z bieżących potrzeb mieszkańców. W ramach podpisanej umowy Policjanci będą pełnić 250 służb dodatkowych na terenie miasta. W miejscach najbardziej zagrożonych dużą rolę odgrywa sama obecność policjantów w mundurach.

W roku ubiegłym policjanci odbyli 500 służb, w tym roku będzie ich 250, spowodowane jest to niższą kwotą przeznaczoną na ten cel. O celowości służb ponadnormatywnych świadczą ubiegłoroczne wyniki. Policjanci wylegitymowali 1670 osób, pouczyli za popełnione wykroczenia 343 osóby, skontrolowali 169 pojazdów, mandatami ukarali 159 osób. W miejscach publicznych przeprowadzili 269 interwecji, a interwecji domowych 59. Mundurowi sporządzili 17 wniosków o ukaranie do sądu w związku z popełninymi wykroczeniami, ujawnili 2 nieletnich zagrożonych demoralizacją, w PDOZ osadzili 13 osób i zatrzymali 2 osoby poszukiwane. Funkcjonariusze zatrzymali również 5 dokumentów uprawniający do kierowania pojazdami i 27 dowodów rejestracyjnych.

  • policjantka w mundurze z dokumentem w ręce obok stoi mężczyzna w garniturze