Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Uczestniczyć będą w niej także policjanci z komend województwa łódzkiego.

Doroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. 

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowyc.

W Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej  policjanci Wydziału Kryminalnego będę pełnić dyżury w dniach 22 - 26.02.2021 roku w godzinach 10:00 - 14:00.

Dyżury dzielnicowych:

  • rejon I młodszy aspirant Jakub Gołębiowski - 23.02.2021 rok w godzinach 12:00 - 15:00 oraz 25.02.2021 rok w godzinach 14:00 - 17:00
  • rejon II aspirant Hubert Kaczyński - 22.02.2021 rok w godzinach 14:00 - 17:00 oraz 26.02.2021 rok w godzinach 12:00 - 15:00
  • rejon III aspirant sztabowy Andrzej Zagibajło - 22.02.2021 rok w godzinach 12:00 - 15:00 oraz 26.02.2021 rok w godzinach 12:00 - 15:00
  • rejon IV sierżant sztabowy Damian Chojnowski - 24.02.2021 rok w godzinach 12:00 - 15:00 oraz 25.02.2021 rok w godzinach 12:00 - 15:00
  • rejon V starszy aspirant Grzegorz Zajączkowski - 24.02.2021 rok w godzinach 14:00 - 17:00 oraz 26.02.2021 rok w godzinach 14:00 - 17:00
  • rejon VI młodszy aspirant Karol Lipski - 23.02.2021 rok w godzinach 14:00 - 17:00 oraz  25.02.2021 rok w godzinach 14:00 - 17:00

 

 

  • plakat z napisem "tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem"