O cyberprzestępstwach z młodzieżą - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O cyberprzestępstwach z młodzieżą

Policjanci z Rawy Mazowieckiej opowiadali o cyberprzemocy i cyberprzestępczości oraz podpowiadali jak bezpiecznie korzystać z internetu, aby nie paść ofiarą przestępstwa na spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej w Boguszycach.

Podczas spotkania policjanci omówili zagadnienia związane z przestępczością w internecie, zwracając szczególną uwagę na cyberprzemoc rówieśniczą. Prowadzący spotkanie asp.sztab. Jacek Sitarek podkreślał, że jednym ze sposobów zwalczania cyberprzestępstw i zjawiska cyberprzemocy jest profilaktyka oraz poznanie informacji na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Omówił niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są użytkownicy korzystając z czatów, komunikatorów i portali społecznościowych oraz wskazywał, jak zabezpieczyć dowody i jak pomóc osobie, która stała się ofiarą przemocy. Policjanci przypomnieli również konsekwencje prawne publikowania materiałów, które naruszają imię drugiej osoby czy też instytucji, czym jest zjawisko hejtu, stalkingu. Uczniowie zapoznali się również ze znaczeniem terminu demoralizacja , że jest to w szczególności naruszenie norm społecznych np. wagary , palenie papierosów , spożywanie alkoholu , zażywanie środków odurzających lub innych substancji w celu zmiany stanu świadomości ( leki , dopalacze itp. ), niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły , niezgodne z jej regulaminem oraz poznali sposoby odpowiedzialności prawnej za demoralizację i czyny karalne.

  • policjanci z uczniami w szkole
  • policjant z uczniami w szkole