Na spotkaniu w OHP - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Na spotkaniu w OHP

Dzielnicowy wspólnie z profilaktykiem odwiedzili młodzież zrzeszoną w Ochotniczym Hufcu Pracy, który swoją siedzibę ma w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Policjanci spotkali się z uczniami 3 klas szkoły wielozawodowej. Celem zajęć było omówienie zasad odpowiedzialności nieletnich i dorosłych za popełnione czyny. Funkcjonariusze szczególnie zwracali uwagę na różnice w odpowiedzialności związaną z wiekiem sprawcy. Przypomnijmy, osoba, która nie ukończyła 17 roku życia a popełniła czyn zabroniony, w tym przypadku czyn karalny, odpowiada przed sądem rodzinnym i nieletnich jako nieletni sprawca czynu karalnego. Osoba, która ukończyła 17 lat a popełniła przestępstwo lub wykroczenie - ponosi odpowiedzialność jak dorosły. Na spotkaniach policjanci omówili także zagadnienia związane z demoralizacją nieletnich. Przypomnieli także zasady bezpieczeństwa - szczególnie na drogach.

  • Spotkanie w OHP fot. OHP