Dzielnicowi na zebraniu w Sierzchowach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi na zebraniu w Sierzchowach

Na zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Sierzchowach zaproszeni zostali dzielnicowi. Tym razem to rodzice słuchali o zagrożeniach, na jakie narażone są ich dzieci.

Spotkanie policjantów z rodzicami podzielone było na dwie części. W pierwszej dzielnicowy omawiał rodzicom zagrożenia związane z dopalaczami i innymi środkami odurzającymi. Wykorzystując walizkę poglądową pokazywał, jak wyglądają najpopularniejsze środki odurzające. Pokazywał także przedmioty, jakie mogą wskazywać, że dziecko ma kontakt z substancjami zakazanymi. W drugiej części omówione zostały zagrożenia, jakie mogą wiązać się z korzystaniem przez dzieci z Internetu. Dużo miejsca poświecono nowym, pojawiającym się w Sieci grom.

  • Rodzice podczas spotkania z dzielnicowimi