Spotkania w szkołach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania w szkołach

Wrzesień to miesiąc wzmożonych działań profilaktycznych w szkołach. Tematem wiodącym jest "Bezpieczna droga do szkoły", ale spotkania odbywają się także ze starszymi uczniami.

Policjanci zajmujący się nieletnimi we wrześniu odwiedzają uczniów klas pierwszych szkół średnich. Głównymi tematami jest odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny karalne, demoralizacja i jej przejawy oraz przemoc rówieśnicza. Podobne tematy poruszał na spotkaniach z uczniami klas starszych  w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej  dzielnicowy. Jak zawsze na takich spotkaniach poruszane były zasady bezpieczeństwa na drodze  oraz cyberzagrożenia. Spotkania z uczniami kontynuowane będą przez cały rok szkolny.

  • Policjantka podczas spotkania