Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi na Powiatowym Turnieju Wiedzy o Uzależnieniach

Podczas Powiatowego Turnieju Wiedzy o Uzależnieniach rawscy dzielnicowi przybliżyli uczestnikom aspekty prawne uzależnienia.

W dniu 26.04.2017 r. w bibliotece szkolnej odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o Uzależnieniach pod hasłem „Nałogi – najlepsze wyjście nie wchodzić”. Wzięli w nim uczniowie z trzech szkół ponadgimnazjalnych z Rawy: Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie , Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika.

Organizatorami Powiatowego Turnieju Wiedzy o Uzależnieniach byli: Państwowa Inspekcja Sanitarna w Rawie Mazowieckiej, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

Policjanci omówili zasady odpowiedzialności w ramach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii czy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Mówili o odpowiedzialności karnej za rozpijanie małoletniego oraz postępowaniu policji czy innych instytucji w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją. Nie wszyscy wiedzą, że spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających czy palenie tytoniu są przejawami demoralizacji. W takich przypadkach sprawą nieletniego zajmuje się sąd rodzinny. Na koniec dzielnicowi wręczyli zwycięzcom drobne upominki. Gratulujemy wiedzy.

  • Turniej
  • Turniej
  • Turniej