Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Kręci mnie bezpieczeństwo. Pierwsza w tym roku debata

Rawscy policjanci zorganizowali debatę pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. To pierwsze działanie w naszym powiecie wpisujące się w ministerialną kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo”, która w kraju ruszyła w sobotę 22 kwietnia.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zebrali się przedstawiciele służb, instytucji, organizacji współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym powiecie. Jako prelegenci wystąpili: st. asp. Paweł Lesiak z policji omówił zagadnienia cyberprzemocy, pani Anna Rakowska-Gos z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiła temat: „Fonoholizm jako uzależnienie XXI wieku. Następnie wystąpili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Brygadier Krzysztof Kowalski przedstawił tematy: „Czujka dymu i tlenku węgla” oraz „Ewakuacja z budynków”, natomiast kapitan Konrad Krupa : „Pożary traw” i „Współdziałanie z Policją”. Pani Maria Kosiacka z Państwowej Inspekcji Sanitarnej omówiła „Zadania i rolę PIS w zakresie bezpieczeństwa publicznego”. Oficjalne wystąpienia zakończył podinspektor Grzegorz Woźniak – naczelnik Wydziału Prewencji naszej jednostki, przypominając o aplikacjach „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa”. W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy powiatu, lokalne media, przedstawiciele seniorów.

Po oficjalnych wystąpieniach był czas na dyskusję. Mieszkańcy powiatu, którzy skorzystali z zaproszenia zgłosili swoje uwagi. Dotyczyły one stanu infrastruktury dróg, w tym przypadku drogi Rossocha-Kurzeszyn, pojazdów na ul. Zatylniej (parkowanie, wjazd z ul. Łowickiej, wjazdy na posesję), oznakowania na Pl. Piłsudskiego, utrudnień na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Tomaszowskiej oraz godzin pracy Straży Miejskiej. Informacje te zostaną przekazane odpowiednim służbom i patrolom. Jeden z mieszkańców zgłosił także propozycję, aby następna debata dotyczyła dróg na terenie powiatu. To ciekawa propozycja i być może kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się właśnie pod tym kątem.

  • podinsp. Bartłomiej Karch wita uczestników
  • Uczetnicy debaty
  • st.asp. Paweł Lesiak
  • Anna Rakowska-Gos
  • bryg. Krzysztof Kowalski
  • bryg. Krzysztof Kowalski
  • kpt. Konrad Krupa
  • Maria Kosiacka
  • podinsp. Grzegorz Woźniak