W Babsku i SP 2 o cyberzagrożeniach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

W Babsku i SP 2 o cyberzagrożeniach

Na spotkaniach, tym razem z dorosłymi mieszkańcami naszego powiatu, dzielnicowi rozmawiali o cyberzagrozeniach, Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa i programie „Dzielnicowy bliżej nas”

Na spotkaniu w siedzibie OSP w Babsku, na które przyszli mieszkańcy miejscowości Babsk, Wólka Babska, Franopol, Studzianek dzielnicowy asp. sztab. Grzegorz Malarowicz poruszał tematykę cyberzagrozeń. Omówił aplikację Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa i założeniach programu „Dzielnicowy bliżej nas” . Rozmawiał
z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa w gospodarskich domowych oraz o konieczności oznakowania numerami swoich posesji. Dzielnicowy odpowiadał na pytania
wysłuchał zgłaszanych przez mieszkańców problemów.

Cyberzagrozenia to także główny temat spotkania dzielnicowego – mł. asp. Arkadiusza Chmielewskiego i nadkom. Karoliny Sokołowskiej z rodzicami uczniów najstarszych klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Tu szczególny nacisk policjanci położyli na przypadki cyberprzemocy oraz odpowiedzialności za czyny popełniane za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Internet i telefony komórkowe). Na tym spotkaniu także omówiona została Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”

  • OSP Babsk
  • Spotkanie w OSP Babsk
  • Spotkanie w SP 2