Zapraszamy na spotkanie z dzielnicowym - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na spotkanie z dzielnicowym

Dzielnicowy - aspirant sztabowy Grzegorz Malarowicz z Komisariatu Policji w Białej Rawskiej zaprasza mieszkańców Babska, Wólki Babskiej, Franopola i Studzianka na spotkanie w dniu 17 marca 2017 roku o godzinie 18.00 w sali OSP w Babsku.

Na spotkaniu omówione zostaną załozenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" i Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa. To będzie okazja do spotkania z dzielnicowym, zadania mu pytań czy zgłoszenia uwag na temat bezpieczeństwa. Zapraszamy wszystkich mieszkańców.

  • Logo programu "Dzielnicowy bliżej nas"