Dzielnicowy bliżej nas - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Dzielnicowy bliżej nas

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 roku, ma za zadanie  faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

Aby program przyniósł zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych:

obszar kadrowy

obszar szkoleniowy

obszar narzędzi komunikacji społecznej

obszar organizacji służby

obszar modernizacyjny

W ramach poszczególnych obszarów systematycznie i dynamicznie realizowane są cele i podzadania cząstkowe. Co ważne działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy. Jest to diametralna zmiana w zasadach funkcjonowania dzielnicowych, stąd też musi być rozłożona w czasie.

Przypominamy, że Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku .Dodatkowo dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować nakazów doprowadzeń a także w mniejszym zakresie będą uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, dostęp do Internetu, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znaleźć można w aplikacji "Moja Komenda" .

W KWP w Łodzi opracowano anonimową ankietę dla dzielnicowych po to aby uzyskać informację zwrotną jak ci właśnie funkcjonariusze widzą swoją rolę, jakie napotykają trudności i co należałoby zmienić żeby jeszcze bardziej to usprawnić. Ankieta została rozdana podczas spotkania 1 lutego 2017 roku. Konsekwencją procesu wdrażania programu na terenie Łódzkiego Garnizonu Policji jest odebranie dzielnicowym postępowań w sprawach o wykroczenia, zmiana struktur NOP (nieetatowych oddziałów prewencji) wykluczająca dzielnicowych, uzupełnianie wakatów, udostępnienie skrzynek poczty elektronicznej dzielnicowych, wyposażenie w telefony komórkowe z dostępem do Internetu  (docelowo smartfony i tablety). W planach jest uruchomienie aplikacji What’s Up, szkolenia lokalne będące odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie.
Na terenie woj. łódzkiego, we wszystkich powiatach, zorganizowano do tej pory  23 konferencje dotyczące  m.in. programu Dzielnicowy bliżej nas. Uruchomiono Forum idei ku Bezpieczeństwu i dialogu społecznego, którego celem jest m.in. promowanie programu, wypracowanie formuły pracy dzielnicowych, uczenie dzielnicowych i ich przełożonych skutecznej współpracy z instytucjami, tworzenie lokalnych koalicji. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i analizach informacji uzyskiwanych podczas debat i forum w KWP w Łodzi opracowano jednolity opis stanowiska pracy dzielnicowego.

Minister Mariusz Błaszczak  podpisał  rozporządzenie dzięki któremu powstanie nowe, lepiej płatne stanowisko – starszy dzielnicowy. Dzięki temu  policjanci będą mogli awansować pełniąc cały czas swoją funkcję. Kolejną zmianą w 2017 roku będzie opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań będzie konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania dzielnicowych większość „funkcjonariuszy pierwszego kontaktu” twierdzi, że ich sytuacja w ostatnim czasie uległa poprawie, a prestiż ich stanowiska jest wysoki. Dzielnicowi jako jedną z przyczyn, dla których chcieliby zmienić stanowisko uznają brak możliwości awansu, nadmiar obowiązków oraz ograniczenie dostępu do szkoleń. Program „Dzielnicowy bliżej nas” oprócz awansu poziomego, przewiduje także dodatkowe szkolenia oraz likwidację dodatkowych obowiązków.

W województwie łódzkim służbę pełni 467 dzielnicowych ( w Łodzi 142) wśród nich jest 41 policjantek i 426 policjantów ( stan na 1 stycznia 2017 roku)

Dane kontaktowe poszczególnych dzielnicowych można znaleźć na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego oraz w aplikacji "Moja Komenda".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONTAKT DO DZIELNICOWYCH

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Kierownik Rewiru Dzielnicowych – asp. sztab. Krzysztof Zbiros

tel. 46 81 48 115

krzysztof.zbiros@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Rejon I - sierż. sztab. Jakub Gołębiowski

Telefon służbowy 516 436 580

dzielnicowy.rawamazowiecka1@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Rejon II - mł. asp. Hubert Kaczyński

Telefon służbowy 516 436 638

dzielnicowy.rawamazowiecka2@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Rejon III - asp. sztab.  Andrzej Zagibajło

Telefon służbowy 516 436 660

dzielnicowy.rawamazowiecka3@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Rejon IV - st. asp. Grzegorz Zajączkowski

Telefon służbowy 516 436 662

dzielnicowy.rawamazowiecka4@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Rejon V - mł. asp. Patryk Szymański

Telefon służbowy 516 436 664

dzielnicowy.rawamazowiecka5@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Rejon VI - mł. asp. Marcin Janiszewski

Telefon służbowy 516 436 702

dzielnicowy.rawamazowiecka6@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Białej Rawskiej:

 

Rejon I - asp. sztab. Grzegorz Malarowicz

Telefon służbowy 516 436 750

dzielnicowy.bialarawska1@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Rejon II - asp. sztab. Grzegorz Malarowicz

Telefon służbowy 516 436 727

dzielnicowy.bialarawska2@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Rejon III - mł. asp. Konrad Truszkowski

Telefon służbowy 516 436 758

dzielnicowy.bialarawska2@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Telefony służbowe czynne są w godzinach pracy dzielnicowego.

 

Szczegółowy wykaz poszczególnych rejonów zamieszczony jest na stronie internetowej naszej jednostki w zakładce PREWENCJA, w artykule "Twój Dzielnicowy ".

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIELNICOWY – POLICJANT PIERWSZEGO KONTAKTU

1 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się spotkanie komendantów miejskich i powiatowych woj. łódzkiego oraz kierowników rewirów dzielnicowych podczas, którego omówiono wszystkie aspekty wprowadzanych na bieżąco zmian w pracy dzielnicowych.

Więcej na stronie KWP w Łodzi:

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/10155,Dzielnicowy-policjant-pierwszego-kontaktu.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIELNICOWI PRACUJĄ W NOWEJ FORMULE

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Więcej na stronie KWP w Łodzi:

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/10160,Dzielnicowi-pracuja-w-nowej-formule.html

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZMAWIALI O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE ZIMOWEGO WYPOCZYNKU

Policjant Zespołu ds. Nieletnich i Patologii rawskiej komendy oraz dzielnicowy Komisariatu w Białej Rawskiej rozmawiali z uczestnikami zimowego wypoczynku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej. Spotkanie zorganizowane było przy współpracy ze Świetlicą Środowiskową w Białej Rawskiej.

Więcej na stronie:

http://rawa-mazowiecka.policja.gov.pl/erw/informacje/9883,Rozmawiali-o-bezpieczenstwie-w-czasie-zimowego-wypoczynku.html


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZMAWIALI Z AMAZONKAMI O BEZPIECZEŃSTWEI I NIE TYLKO

Dzielnicowi z Rawy Mazowieckiej uczestniczyli w spotkaniu z członkiniami Rawskiego Stowarzyszenia Amazonek. Mówili o bezpieczeństwie, Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa i nowej koncepcji pracy dzielnicowego.

Więcej na stronie:

http://rawa-mazowiecka.policja.gov.pl/erw/informacje/10852,Rozmawiali-z-Amazonkami-o-bezpieczenstwie-i-nie-tylko.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PISZĄ O NAS W GŁOSIE RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY

Lokalna gazeta „Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy” w ostatnim swoim wydaniu opisała wystąpienie dzielnicowego na sesji Rady Miejskiej w Białej Rawskiej. Starszy aspirant Grzegorz Malarowicz mówił o nowej formule pracy dzielnicowego i KMZB. Zapraszał także na kolejne spotkania z dzielnicowymi.

Więcej na stronie:

http://rawa-mazowiecka.policja.gov.pl/erw/informacje/10853,Pisza-o-nas-w-Glosie-Rawy-Mazowieckiej-i-Okolicy.html

  • logo