Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej

                                 Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej

                                                     insp. mgr Anna Dyśko

 

 

 

        Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej

                                  mł. insp. mgr Bartłomiej Karch