Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wydawał fałszywe zaświadczenia – usłyszał zarzuty

Wnikliwa praca operacyjna i dochodzeniowa rawskich kryminalnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zakończyła się przedstawienie 45 zarzutów związanych z korupcją, oszustwami i podrabianiem dokumentów. 45 – letniemu rawianinowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Rawscy kryminalni realizujący działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości gospodarczej ustalili, że
45 – letni mieszkaniec Rawy Mazowieckiej wydaje certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach nie mając do tego uprawnień. Mężczyzna w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wystawiał dokumenty osobom zgłaszającym się na kursy. 45 – latek wprowadzał „swoich kursantów” w błąd, ponieważ nie posiadał uprawnień do prowadzenia kursów
i egzaminów. Co za tym idzie w wydawanych zaświadczeniach i certyfikatach poświadczał nieprawdę, wiedząc, że przeprowadzone przez niego kursy są niezgodny z obowiązującymi przepisami. Kursanci ponosili koszty związane
z odbyciem kursu oraz egzaminem końcowym. Organizator kursu po jego przeprowadzeniu wydawał fałszywe zaświadczenia.

Jak ustalili policjanci proceder ten trwał od 2015 do 2019 roku. Ofiarami nieuczciwego „biznesmena” padło kilkadziesiąt osób, które odbyły u niego kursy. Zgromadzony w sprawie materiał pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 45 zarzutów dotyczących korupcji, oszustw i podrabiania dokumentów. Podejrzany przyznał się do winy. Przestępstwa jakich się dopuścił zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

mł. asp. Małgorzata Lewandowska

  • druk zaświadczenie i certyfikatu, na których leżą kodeks i kajdanki